Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de website van LEEF!wijs (www.leefwijs.eu). Met dit beleid streven we ernaar om transparantie te bieden over hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Indien je vragen hebt met betrekking tot dit privacy- en cookiebeleid, verzoeken wij je vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Definities

In dit privacy- en cookiebeleid worden de volgende begrippen of definities gebruikt:

a) Privacy- en cookiebeleid: de onderwerpen, thema’s en voorwaarden die in dit beleid worden behandeld en betrekking hebben op de werkwijze van onze organisatie op de website.

b) Dienstverlening: de diverse services die wij aanbieden, zoals consulten en andere relevante activiteiten.

c) Persoonsgegevens: alle vormen van informatie waarmee we direct of indirect een persoon kunnen identificeren, zoals namen, e-mailadressen of IP-adressen.

d) Verwerking (Verwerken, Verwerkt): het gebruik van persoonsgegevens, inclusief opslag, aanpassing, verzending of (gedeeltelijke) verwijdering van deze gegevens. Wanneer bezoekers bijvoorbeeld het aanmeld- of contactformulier op onze website gebruiken, kan er sprake zijn van verwerking van persoonsgegevens.

e) Apparaten: diverse elektronische apparaten, zoals computers, smartphones of tablets, waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot onze dienstverlening.

f) Content: tekst, informatie en audiovisueel materiaal dat wij beschikbaar stellen als onderdeel van onze dienstverlening.

Verwerking van persoonsgegevens

Leefwijs verwerkt de volgende persoonsgegevens van jou wanneer je het contactformulier invult:

  • Voorletters
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Niet alle vermelde gegevens worden automatisch door onze organisatie gebruikt. Het specifieke gebruik van deze gegevens is afhankelijk van de doeleinden die nader worden toegelicht in dit privacy- en cookiebeleid.

Onze organisatie verwerkt jouw persoonsgegevens voornamelijk om te voldoen aan de vereisten van onze dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het plannen van afspraken of het verlenen van toegang tot onze services. Bovendien kan het voorkomen dat we jouw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het indienen van declaraties bij zorgverzekeraars. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Voordat we bijvoorbeeld trackingcookies plaatsen en lezen, of je (elektronische) commerciële berichten sturen, zullen we jouw toestemming vragen.

Flowers bloemen